เด็กพท. อัด “สิระ-ปารีณา”ประชุมกมธ.นัดเดียว ชิ่งหนีเสมือนนักเรียนโดดเรียน