ก.แรงงานติดตามสถานการณ์เลิกจ้าง หวั่นคนวิตก เหตุบางแห่งไม่ได้ปิดกิจการตามที่เป็นข่าว