รมว.แรงงานขออย่าห่วง! ภาพรวมจ้างงานสูงกว่าปี 61 ถึง 36.6 %  ชี้ศก.ไทยกำลังเติบโต