อีกแห่ง! ห้องเย็นโชติวัฒน์สาขาระนอง เลิกจ้างพนง. จ่ายค่าชดเชย 22 ล้าน