"ธนกร"เย้ย อนาคตใหม่ อยู่ไม่เป็น แค่วาทกรรม จมปลักอยู่กับอดีต