"ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3" เงียบ ไม่คึกคักเหมือน เฟส 1 กับ 2