สั่งย้าย ผอ.รร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม หลัง นร.ขับไล่ อ้างบริหารงานไม่โปร่งใส