ม็อบฮ่องกงยังไร้ทางหนี แม้เสี่ยงตายมุดท่อฝ่าวงล้อมตำรวจ