"ชวน" ชี้ปัญหา กมธ. ขัดแย้งมีแค่คณะเดียว แนะแก้ปัญหากันเอง