ไฟป่าออสซี่คร่าชีวิต ‘โคอาลา’ กว่า 350 ตัว อีก 1 ตัว โอกาสรอด 50%