ผู้ป่วยไทยรายแรก ปอดอักเสบ เหตุสูบสารกัญชา ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า


“นพ.มนูญ” เผย พบผู้ป่วยไทยรายแรก หลังสูบสารกัญชา ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลให้ปอดอักเสบเฉียบพลัน และระบบหายใจล้มเหลว

TOP ประเด็นร้อน