"Frozen 2" ขึ้นแท่นแอนิเมชันเปิดตัวสูงสุดตลอดกาล


"Frozen 2" ขึ้นแท่นภาพยนตร์แอนิเมชันที่เปิดตัวสูงสุดตลอดกาล โดยทำรายได้ทั่วโลกสูงถึง 1 หมื่นล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 3 วัน

TOP ประเด็นร้อน