"ธรรมนัส" สั่งส.ป.ก.สอบฟาร์มไก่"ปารีณา"ให้ละเอียด ย้ำฟันอาญาไม่ได้