“สุริยะ” ยัน ได้ข้อสรุป เลื่อน-ไม่เลื่อน แบน 3 สารเคมี