“ชวน” รับไม่อยากนับคะแนนใหม่เพราะเสียเวลา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประธานสภาฯ รับไม่อยากนับคะแนนใหม่เหตุเสียเวลา เชื่อ ทำตามข้อบังคับการประชุม ในอนาคตท้วงนับใหม่กันไปมา

TOP ประเด็นร้อน