เปิดชื่อ 12 ส.ส.ครอบครองที่ดินลักษณะเดียวกับ "ปารีณา"