ผู้ปกครอง-นศ. โอด!  ค่าสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมขึ้นร่วม 1 ล้านบาท