ประชาชน แห่ชมปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” ทั่วฟ้าเมืองไทย