เจ้าหน้าที่เผย รถไฟ "แอมแทรก" วิ่งเร็วกว่ากำหนดก่อนตกราง