นายกสภาเภสัชฯสวนกลับ“สุริยะ”ยันไม่ได้ร่วมร่าง ไม่มีมติเอกฉันท์