นายกฯทันตแพทยสภา เตรียมหาทางออกค่าสอบใบอนุญาต 1 แสนขึ้นเป็น 1 ล้าน