งานเข้า! ถูกเลิกจ้างไม่พอ อาจเสี่ยงไม่ได้รับเงินชดเชยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง