“คิว ภูริวัฒน์” เจ้าของเพลงดัง “ห้องนอน” เสียชีวิตแล้ว