หอการค้าไทย ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การประชุมหอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที่37 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ป THAI TAY (ไทย-เท่) in action : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง มีนักธุรกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางมาประชุมระดมสมอง เพื่อสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อตัวแทนรัฐบาล

TOP ประเด็นร้อน