โพสต์สุดท้าย ‘คิว-ภูริวัฒน์’  ด้านจิตแพทย์ให้แง่คิดป้องกันก่อนเกิดซ้ำ!