วิเคราะห์สาเหตุเครื่องเล่นงานฤดูหนาวลพบุรี หลังกระเด็นหลุดทำเด็กบาดเจ็บ