นักเคลื่อนไหวสวมชุด ‘โคอาลา’ เรียกร้องแก้ปัญหาวิกฤตไฟป่า