"กูลิโกะ" โวย "บอล ธนวัฒน์" ลอกอาร์ตเวิร์ค"วิ่งไล่ลุง"