ผู้ปกครองวอนชี้แจงขึ้นค่าสอบทันตกรรม จาก 1 แสน เป็น 1 ล้าน