ย้ำอีกครั้ง! ปี 63 สธ.ไม่บรรจุตำแหน่งข้าราชการนร.ทุนเภสัชกร ยกเว้นกลุ่มจ่อทบทวนใหม่