“ประยุทธ์” อารมณ์ดี ดึงไมโครโฟนกลางวงสัมภาษณ์ “ประวิตร”