เจ้าของรถกระบะขนพริกเตรียมแจ้งความตร.ทางหลวงกรีดยางรถ