เตือนโลกร้อนกำลังทำให้มหาสมุทรขาดออกซิเจน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ภาวะโลกร้อนและการปนเปื้อนของสารเคมีจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม กำลังทำให้ออกซิเจนหายไปจากมหาสมุทรและคุกคามชีวิตของสัตว์ทะเลหลายชนิด

TOP ประเด็นร้อน