เปิดภาพตลอด  1 เดือน ปัญหา ‘ขี่รถย้อนศร’ 5 จุดหลักกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ยังไม่เปลี่ยน!