สสส.เผยข้อมูลผลจากบุหรี่ ทำป่วยนอนรพ.  เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 6.8 พันบ.