แรงงานข้ามชาติเรียกร้องไทยให้สิทธิ “การรวมตัวและเจรจาต่อรอง”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้ว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติจะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ให้สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง มากว่า 20 ปี แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากรัฐบาล พวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องข้อเสนอนี้อีกครั้ง ในงานวันแรงงานข้ามชาติสากล ด้วยความหวังว่าจะสามารถตั้งสหภาพแรงงานข้ามชาติ เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานได้

TOP ประเด็นร้อน