เขื่อนอุบลรัตน์น้ำเหลือน้อย ต้องลดปริมาณน้ำอุปโภคบริโภค

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้อย จนต้องลดปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคที่จะส่งไปยังจังหวัดมหาสารคาม แล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีสูบน้ำจากเขื่อนลำปาว ย้อนกลับเข้าเติมที่เขื่อนวังยาง ให้จังหวัดมหาสารคามแทน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน