สวนสัตว์ทั่วประเทศพร้อมใจ! ลด ละ เลิกใช้พลาสติก โฟม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทั่วประเทศ  ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ “Zoo Say No”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน