ไทยเสนอ“สงกรานต์” ให้ยูเนสโกพิจารณาเป็นมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เห็นชอบให้มีการเสนอ “สงกรานต์” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก พร้อมกันนี้ได้เตรียมที่จะจัดงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่อง "นวดไทย" หลังได้รับการประกาศให้ขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน