"ธรรมนัส" น้อมรับฉายา "เทามนัส" บอกถึงจะ "เทาแต่ก็ทำงาน"