หลายพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้องซื้อน้ำใช้นับเดือน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ชาวบ้านอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง น้ำในบ่อประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้ ทำให้ต้องซื้อน้ำใช้มานานนับเดือน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน