​กรมเชื้อเพลิงฯ เดินสายถกทำความเข้าใจเครือข่ายปิโตรเลียม