ลุ้น !! เปิดซองเสนอราคา “โครงการเมืองการบิน” ของกลุ่มซีพี