​กมธ.เคาะ 2-7 มิ.ย.ให้ครม.-สปช.แจงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ