WHO มั่นใจจีนมาถูกทางคุมไวรัสโคโรนา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การอนามัยโลก สนับสนุนมาตรการของรัฐบาลจีนที่นำมาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่ย้ำว่ายังไม่ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

TOP ประเด็นร้อน