เปิดมูลค่าตลาดยามะเร็ง พบใช้เคมีบำบัดลดลง แต่รักษาแบบเจาะจงเซลล์เพิ่มขึ้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


HITAP เผยมูลค่าการตลาดของยามะเร็งในระดับโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  แต่การจำหน่ายยาเคมีบำบัดมีแนวโน้มลดลง ขณะที่มูลค่ายารักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งกลับเพิ่มขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน