จุฬาฯ พัฒนายารักษาไวรัสโคโรนาผ่านต้นยาสูบ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม กับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดลองนำโครงสร้างรหัสของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มาสังเคราะห์ ปรับแต่งจนผลิตให้ได้ในต้นยาสูบ ก่อนส่งหน่วยงานต่างประเทศสกัดเป็นยารักษา

TOP ประเด็นร้อน