โควิด-19 คืออะไร?

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า "COVID-19" (โควิด-ไนน์ทีน)

TOP ประเด็นร้อน