นักเคลื่อนไหวสตรี เดินเท้าข้ามพรมแดนเกาหลีเหนือ-ใต้ หวังสร้างสันติภาพ