องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เผยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ตั้งแต่พบผุ้ป่วยคนแรก จนถึงขณะนี้ 40 คน จากระยะเวลากว่า 50 วัน

TOP ประเด็นร้อน